status-img

جردن ,تهران – مهندس مسلمی

طراحی و ساخت سازه
100 %
اتمام پروژه

محل اجرا: جردن ,تهران

سال اجرا: 1395

تناژ: 1000 تن

درباره پروژه

خدمات این پروژه

سازه ساختمانی

پروژه ها