status-img

دودکش شیشه و گاز

طراحی و پیاده سازی سازه صنعتی
100 %
اتمام پروژه

سال اجرا: 1395

تناژ: 1000 تن

درباره پروژه

خدمات این پروژه

سازه صنعتی

پروژه ها