status-img

نمایشگاه دائمی و سالن همایش

طراحی و پیاده سازی سازه ساختمانی
100 %
اتمام پروژه

محل اجرا: شهر صنعتی کاوه

سال اجرا: 1395

تناژ: 1000 تن

درباره پروژه

خدمات این پروژه

سازه ساختمانی

پروژه ها