عرضه فولاد، روی، آلومینیوم، مس و آهن اسفنجی در روز یکشنبه مورخ 11 اردیبهشت

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه میزبان عرضه 284 هزار و 950 تن شمش بلوم، 50 هزار تن آهن اسفنجی، 40هزار و 300 تن شمش آلومینیوم، 4 هزار و 271 تن شمش روی، 14 هزار و 450 تن ورق گرم، 5 هزار و 330 تن مس کاتد، 11 […]

عرضه فولاد، روی، آلومینیوم، مس و آهن اسفنجی در روز یکشنبه مورخ 11 اردیبهشت

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه میزبان عرضه 284 هزار و 950 تن شمش بلوم، 50 هزار تن آهن اسفنجی، 40هزار و 300 تن شمش آلومینیوم، 4 هزار و 271 تن شمش روی، 14 هزار و 450 تن ورق گرم، 5 هزار و 330 تن مس کاتد، 11 […]

عرضه فولاد، روی، آلومینیوم، مس و آهن اسفنجی در روز یکشنبه مورخ 11 اردیبهشت

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه میزبان عرضه 284 هزار و 950 تن شمش بلوم، 50 هزار تن آهن اسفنجی، 40هزار و 300 تن شمش آلومینیوم، 4 هزار و 271 تن شمش روی، 14 هزار و 450 تن ورق گرم، 5 هزار و 330 تن مس کاتد، 11 […]